اصغر قربانی

توسعه دهنده

مریم ایمانی

کارشناس فروش

مهران محمدی

مدیر فروش

سمیه مقدم

هم بنیانگذار

میثم خدایی

مهندس نرم افزار

ریحانه کیانی

گرافیست

رامین احمدلو

توسعه دهنده ارشد

مینا محمدی

مدیر عامل