فناوری کسب و کار مالی و سرمایه گذاری نرم افزار و اپلیکیشن

TikTok قوانین انتخاباتی خود را گسترش می‌دهد

TikTok قصد دارد تمام جمع آوری کمک های مالی سیاسی را در پلت فرم خود ممنوع کند از روز چهارشنبه، TikTok قوانین انتخاباتی خود را گسترش می‌دهد تا جمع‌آوری کمک مالی با استفاده از این پلتفرم را برای سیاستمداران و گروه‌های سیاسی دشوارتر کند. و قصد دارد به زودی همه فعالیت‌های جمع‌آوری کمک مالی را […]

ادامه مطلب