اینترنت و شبکه فناوری

استارلینک از دسامبر یک محدودیت داده را معرفی خواهد کرد

استارلینک از دسامبر یک محدودیت داده را معرفی خواهد کرد در طی چند ماه گذشته، استارلینک نسبت به قبل خدمات بیشتری را ارائه کرده است. هر چه تعداد افراد بیشتری برای سرویس آن ثبت نام می کنند، طبیعتاً شبکه کمی تحت فشار و شلوغ تر می شود. اکنون به نظر می رسد استارلینک در حال […]

ادامه مطلب