فناوری هوش مصنوعی

DALL-E مولد تصویر OpenAI چهره انسان را ویرایش میکند

DALL-E مولد تصویر OpenAI اکنون می تواند چهره انسان را ویرایش کند DALL-E ،OpenAI به کاربران برنامه تولید کننده هنر هوش مصنوعی خود اجازه می دهد تا تصاویر با چهره انسان را ویرایش کنند. این ویژگی قبلاً به دلیل ترس از سوء استفاده غیرمجاز بود. اما در نامه‌ای که به بیش از میلیون‌ها کاربر DALL-E […]

ادامه مطلب