علمی نجوم و فضا

دومین تاخیر پرتاب Artemis I

ناسا پرتاب Artemis I را برای دومین بار به تاخیر انداخت ناسا بار دیگر اولین پرتاب موشک سیستم پرتاب فضایی (یا SLS) خود را پس از شکست مهندسان در رفع نشت مداوم هیدروژن پاک کرد. نشت هیدروژن اولین بار امروز صبح، بلافاصله پس از شروع سوخت گیری موشک با هیدروژن مایع، مشاهده شد. ناسا گفت […]

ادامه مطلب