علمی نجوم و فضا

پرتاب Artemis I ناسا با یک مانع جدید روبرو است: آب و هوا

پرتاب Artemis I ناسا با یک مانع جدید روبرو است: آب و هوا من یک خبر خوب و یک خبر بد برای طرفداران پرتاب های فضایی بزرگ ناسا دارم. خبر خوب این است که پس از تأخیرهای مکرر و آزمایش میخ‌گزیدن سیستم سوخت نشت‌کننده. سامانه پرتاب فضایی ناسا (SLS) می‌تواند اولین کار خود را از […]

ادامه مطلب
علمی نجوم و فضا

دومین تاخیر پرتاب Artemis I

ناسا پرتاب Artemis I را برای دومین بار به تاخیر انداخت ناسا بار دیگر اولین پرتاب موشک سیستم پرتاب فضایی (یا SLS) خود را پس از شکست مهندسان در رفع نشت مداوم هیدروژن پاک کرد. نشت هیدروژن اولین بار امروز صبح، بلافاصله پس از شروع سوخت گیری موشک با هیدروژن مایع، مشاهده شد. ناسا گفت […]

ادامه مطلب