علمی نجوم و فضا

پرتاب Artemis I ناسا با یک مانع جدید روبرو است: آب و هوا

پرتاب Artemis I ناسا با یک مانع جدید روبرو است: آب و هوا من یک خبر خوب و یک خبر بد برای طرفداران پرتاب های فضایی بزرگ ناسا دارم. خبر خوب این است که پس از تأخیرهای مکرر و آزمایش میخ‌گزیدن سیستم سوخت نشت‌کننده. سامانه پرتاب فضایی ناسا (SLS) می‌تواند اولین کار خود را از […]

ادامه مطلب