اینترنت و شبکه فناوری

آمار عجیب و غریب از درآمدهای «کاسبان فیلترینگ»!

آمار عجیب و غریب از درآمدهای «کاسبان فیلترینگ»! پس از آنکه پیام‌رسان تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و به دستور مقامات قضایی فیلتر شد. کسب و کار پروکسی‌فروش‌ها هم داغ شد. هرچند طیف زیادی از کسانی که فیلترینگ را دور می‌زدند، از پروکسی‌های رایگان استفاده می‌کردند. اما گروهی هم بودند که به واسطه کار و تجارت […]

ادامه مطلب