امنیت فناوری

T-Mobile اعلام کرد اطلاعات کاربران به سرقت رفته است

T-Mobile اعلام کرد اطلاعات 37 میلیون کاربر به سرقت رفته است T-Mobile دومین نقض امنیتی را در کمتر از 18 ماه تجربه کرد. اپراتور فاش کرد که یک هکر اطلاعاتی نام، تاریخ تولد و شماره تلفن 37 میلیون حساب مشتری را به سرقت برده است. “بازیگر بد” در ابتدا برای به دست آوردن اطلاعات در […]

ادامه مطلب