فناوری کسب و کار گجت مالی و سرمایه گذاری

سامسونگ خدمات کارت اعتباری خود را در هند راه اندازی کرد

سامسونگ خدمات کارت اعتباری خود را در هند راه اندازی کرد سامسونگ هند یک کارت اعتباری را با مشارکت بانک Axis اعلام کرد. این شرکت 10 درصد بازپرداخت نقدی برای خریدها و همچنین مزایای دیگری. مانند امتیاز پاداش به مؤسسه مالی، دسترسی به سالن فرودگاه و 1 درصد معافیت از هزینه اضافی سوخت ارائه می […]

ادامه مطلب