اخبار خودرو خودرو

ترمز اضطراری خودکار برای تصادف در سرعت معمولی نیست

ترمز اضطراری خودکار برای جلوگیری از تصادف در سرعت های معمولی عالی نیست بر اساس تحقیقات جدید انجمن خودرو آمریکا (AAA)، ترمز اضطراری خودکار (AEB) در جلوگیری از تصادفات با سرعت کم از عقب بسیار خوب است. اما زمانی که وسایل نقلیه با سرعت عادی تر حرکت می کنند، به نوعی بد است. از سپتامبر […]

ادامه مطلب