علمی نجوم و فضا

تلسکوپ فست چین توانست بزرگترین ابر اتمی جهان را رصد کند.

تلسکوپ فست چین توانست بزرگترین ابر اتمی جهان را رصد کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تلسکوپ قدرتمند چین توانست بزرگترین ابر اتمی جهان را مشاهده کند. این رصد در درک منشأ کیهان به دانشمندان کمک می کند. ماده اصلی این ابر هیدروژن است که به مقادیر زیادی در کیهان وجود دارد. […]

ادامه مطلب