علمی نجوم و فضا

فضاپیما ناسا به 80 مایلی ماه می رسد!

فضاپیما ناسا با سرعت 5023 مایل در ساعت به 80 مایلی ماه می رسد! فضاپیمای Orion متعلق به سازمان ملی هوانوردی و فضایی (ناسا) اوایل امروز به نزدیک‌ترین نقطه خود در اطراف ماه رسید. زیرا آژانس فضایی پرواز تصحیح مسیر خروجی فضاپیما را در اوایل صبح امروز به وقت شرقی آغاز کرد. اوریون هفته گذشته […]

ادامه مطلب